Plank
2014

Projekt grzejnika.

Najważniejszym założeniem projektowym grzejnika Plank było pokazanie zmienności i naturalnych procesów, które zachodzą powoli na naszych oczach. Projekt czyni z kawałka drewna niemalże dzieło sztuki. Grzejnik jest minimalistyczny w formie. Składa się z metalowej ramy grzejnej, w którą wsadzona jest nieobrobiona deska dębowa. Wewnątrz deski wydrążone są otwory, którymi biegną rurki grzejne łączące metalową ramę. Deska z czasem ulega przemianom na skutek ciepła i zmianom wilgotności. Pęka, pachnie, ciemnieje, deformuje się. To procesy pożądane, które przyczyniają się do zindywidualizowania i wyjątkowości każdego egzemplarza grzejnika. Plank to przekorna odpowiedź na podążanie człowieka i jego wytworów do doskonałości.
imgimgimg