Projektowanie mebli i produktu

Marta Stanisz Design oferuje wykonywanie projektów autorskich mebli i elementów wyposażenia wnętrz. Firma świadczy również usługi z zakresu wzornictwa przemysłowego, projektowania oświetlenia, zabawek itp. Usługa projektowania produktu podzielona jest na etapy:
 
1. Pierwszy kontakt z klientem. Omówienie oczekiwań i zakresu zlecenia, przedstawienie założeń projektowych.
 
2. Research podobnych projektów dostępnych na rynku spełniających założenia projektowe. Analiza ich wad i zalet. Określenie preferowanych cech projektowanego produktu.
 
3. Wykonanie szkiców koncepcyjnych.
 
4. Wybór jednej koncepcji przez klienta.
 
5. Dopracowanie szkiców wybranej koncepcji, wykonanie modeli gabarytowych i modelu trójwymiarowego komputerowego.
 
6. Po akceptacji koncepcji przez Klienta wykonanie fizycznego modelu imitacyjnego lub prototypu.
 
7. Wykonanie dokumentacji technicznej w postaci rzutów, widoków, przekrojów oraz rozrysy istotnych detali. Wykonanie ostatecznych wizualizacji 3D produktu.
 
8. Nadzór autorski nad realizacją projektu.